DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

činnost v roce 2014

JAK ŽILI ZAHRÁDKÁŘI V ROCE 2014

 

Na jaře se probouzí příroda a také zahrádkáři.

Od dubna začaly brigády na dalších opravách naší chatky v zahrádkářské kolonii.

V květnu jsme, jako každý rok, postavili máj a v červnu jsme uspořádali kácení máje.       Nechybělo tam dobré jídlo, občerstvení všeho druhu, tombola a zpěv při harmonice.

V září jsme měli zájezd. Z rána jsme navštívili výrobnu svíček Unipar v Rožnově se zajímavým výkladem, prohlídkou i nákupem. Pak jsme vyjeli na Pustevny, kde jsme měli čas na procházku a protože počasí nám přálo, tak jsme si to užili. Po dobrém obědě jsme pokračovali návštěvou zámku Lešná a procházkou po arboretu v Semetíně, kde se kromě jiného uchovávají staré odrůdy ovocných stromů.

Od září do listopadu byla jako každý rok otevřená 2x týdně moštárna pro všechny naše občany a také pro lidi ze sousedních obcí, protože takových užitečných zařízení není moc anebo jinde mají vyšší poplatky.

V polovině října jsme domluvili návštěvu Zahradnictví a ovocné školky v Příboře. Nejdříve jsme se v autobuse v krátké přednášce dověděli všeobecné věci o školce, její historii a o způsobech pěstování, pak jsme se rozešli po areálu a všichni pracovníci se nám věnovali, vysvětlovali, zodpovídali dotazy a radili. Výsledkem byli spokojení účastníci, kteří si odváželi stromky a keře, které by se jim někdy ani nevešly do osobního auta a také jsme si každý odváželi drobný dárek zahradnictví – cibulky, které nás i příští rok potěší a tuto návštěvu nám připomenou.

Koncem října jsme uspořádali v sále kulturního domu ve Veřovicích výstavu o životním prostředí. Nazvali jsme ji „Neubližujme přírodě, ona se nám odvděčí“.Ve třech obsahových částech - Tak jsme žili kdysi“, „Tak se žije dnes“ a „Tak bychom měli žít“- jsme se snažili pomocí popisu, výkladu a mnoha starých i nových exponátů přiblížit problematiku znečišťování prostředí a špatného životního stylu. Na staré době jsme zdůraznili, jak skromně, zdravě a energeticky nenáročně naši předkové žili. Část výstavy o dnešní době ukazovala hlavně to špatné - znečišťování vody, půdy, ovzduší, spousty chemických a jiných odpadů, zbytečné plýtvání energiemi, špatné stravování aj. V poslední části výstavy jsme nabádali k tomu, jak napravovat dnešní chyby, k opatrnosti při používání různých novodobých výrobků, doporučovali jsme k použití ty se značkou EKO nebo BIO, vystavili jsme zdravé potraviny, zeleninu a ovoce. Zahrádkáři tam viděli mimo jiné šetrné BIO postřiky, hnojiva a lapače škůdců. Byl tam i kompostér a drtič větví, které pro občany zajistil náš obecní úřad – pro správné hospodaření na zahrádkách. Jejich využíváním se obci sníží platby za odvoz bioodpadu a nám se zlepší úroda.

Výstavu jsme zaměřili hlavně na mládež a byli jsme rádi, že děti z mateřské i základní školy se ptaly, prohlížely si se zájmem staré i nové zařízení, zkoušely poznávat byliny, luštěniny, obilniny, ochutnávaly při krouhání zelí.

Protože jsme chtěli na výstavě použít zeleninu, ovoce a spoustu živých květin v době, kdy byly nejlépe vykvetlé, nebylo možné termín výstavy moc posunovat. A vešel se právě mezi dvě schůze v kulturním domě. Proto byla výstava kratší než by si zasloužila a my jsme kromě pochval od těch, kteří výstavu viděli, dostali i výtky od těch, kteří přijít nestihli.

 

Rok 2014 se chýlí ke konci a všichni bilancujeme. My zahrádkáři si můžeme říct, že posledních pár let jsme o něco aktivnější, a to určitě i z toho důvodu, že k nám přišlo pár nových, mladších a aktivnějších členů, kteří mají nové nápady a elán a pomáhají těm starším, zasloužilým, kterým už někdy ubývá sil. Přejeme si, aby příliv schopných zahrádkářů do našich řad jen sílil.

 

A protože rok 2014 se chýlí ke konci, přejeme všem zdraví, elán a pohodu v roce 2015.

 

 

Český zahrádkářský svaz Veřovice